Bảng Giá Dịch Thuật

 • whatshotViệt ⇔ Anh
  35.000-155.000 VND (tuỳ chuyên ngành)
 • whatshotViệt ⇔ Hoa (Phổ)
  59.000 VND
 • whatshotViệt ⇔ Hoa (Quảng)
  49.000 VND
 • whatshotViệt ⇔ Nhật
  99.000 VND
 • whatshotViệt ⇔ Pháp
  49.000 VND

Đơn giá tính theo trang A4, canh lề bình thường, font-size: 14, font: Times new roman, độ dài :300 từ/trang.