Category Archives: Dịch Thuật

[:vi]Chuyên mục dịch thuật[:]

Dịch Thuật Tiếng Anh[:en]English Translattion

[:vi]Tiếng Anh chính là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn thế giới giúp cho bất cứ ai đến từ nơi đâu, làm công việc gì, có sở thích và tín ngưỡng ra sao, có thể giao tiếp và trao đổi với nhau.

Những mục đích để sử dụng tiếng Anh vô cùng đa dạng – ngôn ngữ quốc tế này có tầm qua[:]

Dịch Website

dịch nhanh một website sang ngôn ngữ khác?
Các gói ngôn ngữ của Wordpress, Magento, Joomla chưa đầy đủ?
Nội dung Website còn thiếu… vài ngôn ngữ khác?

Dịch Sách – Truyện

Những lời văn tứ thơ bay bổng, lãng mạn; những kiến thức nội hàm; những thông tin thường thức và những tin tức mới sẽ đươc truyền tải đến đọc giả thông qua dịch vụ của chúng tôi.