Category Archives: Phiên Dịch

[:vi]Phiên dịch viên nhiều ngôn ngữ[:]

Phiên Dịch Ngôn Ngữ Ký Hiệu

 Ngôn Ngữ Ký Hiệu Quý Khách muốn tổ chức hội thảo cần Ngôn Ngữ Ký Hiệu? Quý khách chỉ biết Ngôn Ngữ Ký Hiệu nhưng phải tiếp xúc môi trường xã hội một mình? Gặp khó khăn trong giao tiếp với ngôn ngữ Ký Hiệu? Những Phiên Dịch Viên Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẵn sàng […]