Lời Dịch Bài Hát This Girl – Kungs vs Cookin’ on 3 Burners

 

Money rains from the sky above
But keep the change cuz I’ve got enough
A little time and some tenderness
You’ll never buy my love!!
No other thing that’s as precious to
No other! There’s no other!
Than a heart that feel and a heart that’s true
Somethin’ that you’ve got to know this girl
Woh!
Take my hand…
Or them over
Take my hand…you
O-or them over
Take my hand … you
Or them over
Take my hand
Or them over
His presents don’t really come for free
Your paychecks don’t mean that much to me
Just take my hand and hold me tight
You’ll never buy my love!
You buy me this and you buy me that
To win over! Win me over!
You got me wrong and thats a fact
Somethin’ that you’ve got to love this…
Will you realize when I’m gone
That I dance to a different song
Will you realize when I’m gone
That I dance to a different song
It’s a shame but I’ve got to go
Woh!
Take my hand…
Or them over
Take my hand… you
O-or them over
Take my hand… you
Or them over
Take my hand
Or them over
Tiền em chẳng thiếu
Hãy giữ lấy tiền thừa vì em còn đã có đủ
Chút ít thời gian và sự hiền dịu
Anh chẳng bao giờ mua được tình em

Không có gì quí báu hơn
Chẳng có gì, chẳng có gì hơn

Con tim với lí trí của nó
Và hãy thấu hiểu cảm thông em

Woh
Nắm lấy tay em
Hoặc buông xuôi
anh hãy nắm lấy tay em
Hay bỏ mặc
anh hãy nắm lấy tay em
Hay bỏ mặc
Nắm lấy tay em
Hoặc buông xuôi

Quà anh ta tặng chẳng phải của cho không
Chi phiếu của anh chẳng nghĩa địa gì với em đâu
Chỉ cần nắm lấy tay em và ôm em thật chặt
Anh à, tiền không mua được tình em!?
Anh mua tặng em thứ này thứ kia
Để lấy lòng em mà thôi
Nhưng anh chẳng hiểu gì về thực tại
Yêu thương là phải hiểu, cảm thông

Anh có hiểu ra chăng khi em rời xa
Khi em đã yêu thương một người khác?
Anh có hiểu ra chăng khi em rời xa
Khi em đã yêu thương một người khác?
Buồn lòng thay nhưng em phải đi thôi

Woh
Nắm lấy tay em
Hoặc buông xuôi
anh hãy nắm lấy tay em
Hay bỏ mặc
anh hãy nắm lấy tay em
Hay bỏ mặc
Nắm lấy tay em
Hoặc buông xuôi