Lời Dịch Bài Love Yourself – Justin Bieber

 

Love Yourself – Justin Bieber

For all the times that you rain on my parade
And all the clubs you get in using my name
You think you broke my heart, oh girl for goodness sake
You think I’m crying, oh my oh, well no I ain’t

And I didn’t wanna write a song cause
I didn’t want anyone thinking I still care
I don’t but, you still hit my phone up
And baby I be movin’ on and I think you should be somethin’
I don’t wanna hold back, maybe you should know that
My mama don’t like you and she likes everyone
And I never like to admit that I was wrong
And I’ve been so caught up in my job, didn’t see what’s going on
And now I know, I’m better sleeping on my own

Cause if you like the way you look that much
Oh baby you should go and love yourself
And if you think that I’m still holdin’ on to somethin’
You should go and love yourself

But when you told me that you hated my friends
The only problem was with you and not them
And every time you told me my opinion was wrong
And tried to make me forget where I came from

For all the times you made me feel small
I fell in love, now I fear nothin’ at all
I never felt so low when I was vulnerable
Was I a fool to let you break down my walls?

Tự Yêu Cô Đi – Justin Bieber

Vì mỗi lúc cô làm hỏng cuộc vui của tôi
Và tất cả mọi nơi vui chơi cô vào bằng tên tôi
Cô nghĩ cô đã làm tim tôi tan vỡ, ôi, thật tội nghiệp
Cô nghĩ tôi đang khóc, không, không hề

Và tôi đã không muốn viết bài hát nào vì
Tôi không muốn bất cứ ai nghĩ tôi còn quan tâm
Tôi không, nhưng cô vẫn gọi điện cho tôi
Và cô kia, tôi phải làm gì đó và tôi nghĩ cô cũng nên vậy
Tôi không muốn quay lại, có lẽ cô nên biết chuyện đó
Mẹ tôi không thích cô, dù bà thích lại yêu tất mọi người
Và tôi chưa bao giờ nhận là tôi đã sai
Và tôi tiếp tục công việc, không quan tâm chuyện gì đang diễn ra
Và giờ tôi biết, ngủ một mình thích hơn

Nếu cô thích cái cách cô như vậy
Ồ, vậy thì tự yêu bản thân cô đi
Và nếu cô nghĩ tôi còn lưu luyến gì đó
Cô cứ tự kỉ ám thị cô đi

Còn khi cô nói rằng cô ghét những đứa bạn của tôi
Đó là vấn đề của cô, không phải họ
Và mỗi lần cô nói ý kiến tôi sai
Và cố làm tôi quên đi tôi cần làm gì…

Vì mỗi lần cô làm tôi cảm thấy nhỏ bé đi
Tôi đã yêu, nhưng giờ tôi cảm thấy chẳng e dè gì nữa
Tôi chưa bao giờ cúi đầu khi bị tổn thương
Liệu tôi có là thằng ngu khi để cô vào không gian riêng của mình?