Lời Dịch Can’t Stop The Feeling! – Justin Timberlake

 

Can’t Stop The Feeling! – Justin Timberlake
I got this feeling inside my bones
It goes electric, wavey when I turn it on
All through my city, all through my home
We’re flying up, no ceiling, when we in our zone

I got that sunshine in my pocket
Got that good song in my feet
I feel that hot blood in my body when it drops
I can’t take my eyes up off it, moving so phenomenally
You gon’ like the way we rock it, so don’t stop

Under the lights when everything goes
Nowhere to hide when I’m getting you close
When we move, well, you already know
So just imagine, just imagine, just imagine
Nothing I can see but you when you dance, dance, dance
Feeling good, good, creeping up on you
So just dance, dance, dance, come on
All those things I should do to you
But you dance, dance, dance
And ain’t nobody leaving soon, so keep dancing

I can’t stop the feeling
So just dance, dance, dance
I can’t stop the feeling
So just dance, dance, dance, come on

Ooh, it’s something magical
It’s in the air, it’s in my blood, it’s rushing on
I don’t need no reason, don’t need control
I fly so high, no ceiling, when I’m in my zone

Cause I got that sunshine in my pocket
Got that good song in my feet
I feel that hot blood in my body when it drops
I can’t take my eyes up off it, moving so phenomenally
You gon’ like the way we rock it, so don’t stop

Everybody sing
Got this feeling in my body
Got this feeling in my body
Wanna see you move your body
Got this feeling in my body
Break it down
Got this feeling in my body
Can’t stop the feeling
Got this feeling in my body, come on

Anh Không Thể Dừng Cảm Giác Này Được – Justin Timberlake
Anh đã cảm thấy cảm giác này từ tận trong xương tủy
Nó nhanh như điện xẹt, bùng lên trong anh
Dù anh ở kỳ đâu, thậm chí ở trong nhà anh
Chúng ta như đang bay, không vách tường nào ngăn cản

Anh có tia sáng ấy trong anh
Những âm sắc nhún nhảy dưới chân anh
Anh cảm thấy những giọt máu nóng cuộn trào trong anh
Anh chẳng thể nhắm mắt, mọi thứ thật lạ thường
Em sẽ thích ngay thôi, vì vậy đừng dừng lại

Dưới những tia sáng khi mọi thứ biến đổi
Chẳng thể chốn chạy khi anh tiến tới em đâu
Khi chúng ta nhảy múa, em thấy đấy
Cứ để tâm trí ta nhảy múa đi thôi
Anh chẳng cảm thấy gì trừ những điệu nhảy của em
Mọi thứ thật tuyệt vời quá
Chúng ta cùng nhảy múa nào
Đó là tất cả những gì chúng ta làm cùng nhau
Nhảy múa, khiêu vũ trong âm nhạc
Sẽ không ai được rời đi sớm nhé.

Anh không thể dừng cảm giác này
Hòa quyện cùng nhau với những điệu nhảy
Anh không thể
Nào cùng nhau nhảy múa em ơi

Nó phải là thứ ma thuật gì đó
Nó ở trong không khí, trong máu anh, tất cả mọi nơi
Anh không cần biêt tại sao, cũng chẳng điều khiển nó
Anh như đang ở trong không gian của riêng mình

Vì anh đã có tia sáng ấy trong anh
Đã có những âm sắc nhún nhảy dưới chân
Anh cảm thấy dòng máu nóng trong anh tuôn trào
Anh chẳng thể nhắm mắt, mọi thứ thật lạ thường
Em sẽ thích ngay thôi, vì vậy đừng dừng lại

Mọi người ca hát
Cảm giác này tuôn trào trong anh
Cảm giác này tuôn trào trong anh
Anh muốn thấy em nhảy múa
Cảm giác này tuôn trào trong anh
Thả lỏng tận hưởng nào
Cảm giác này tuôn trào trong anh
Thật không thể dừng lại được
Cảm giác này tuôn trào trong anh