Song Ngữ Anh – Việt: Stay With Me – Sam Smith

 

STAY WITH ME

Guess it’s true, I’m not good at a one-night stand
But I still need love ’cause I’m just a man

These nights never seem to go to plan
I don’t want you to leave
will you hold my hand?

Oh, won’t you stay with me?
‘Cause you’re all I need
This ain’t love, it’s clear to see
But darling, stay with me

Why am I so emotional?
No, it’s not a good look, gain some self-control
And deep down I know this never works
But you can lay with me so it doesn’t hurt

Ở LẠI VỚI ANH

Em nói đúng, anh không giỏi về tình một đêm
Nhưng anh vẫn cần tình yêu vì anh cũng chỉ là một ngã đàn ông
Dường như không đêm nào mọi thứ đúng theo kế hoạch
Nhưng anh không muốn em rời xa
Em sẽ nắm lấy bàn tay này chứ?

Vậy em sẽ ở lại với anh chứ?
Vì em là tất cả những gì anh cần
Đây không phải tình yêu, rõ ràng là thế
Nhưng tình yêu ơi, xin hãy ở lại với anh

Tại sao anh lại trở nên đa cảm như vậy?
Không, thế này là không tốt, hãy kiềm chế bản thân đi
Và tận sâu trong lòng anh biết chuyện này sẽ chẳng ra sao
Nhưng hãy nằm lại bên cạnh anh để con tim này bớt đau đớn