Song Ngữ Anh Việt Waiting for love

 

Waiting for Love

AVICII LYRICS
Where there’s a will, there’s a way, kind of beautiful
And every night has its day, so magical
And if there’s love in this life, there’s no obstacle
That can’t be defeated

For every tyrant a tear for the vulnerable
In every lost soul the bones of a miracle
For every dreamer a dream we’re unstoppable
With something to believe in

Monday left me broken
Tuesday I was through with hoping
Wednesday my empty arms were open
Thursday waiting for love, waiting for love
Thank the stars it’s Friday
I’m burning like a fire gone wild on Saturday
Guess I won’t be coming to church on Sunday
I’ll be waiting for love, waiting for love
To come around

We are one of a kind irreplaceable
How did I get so blind and so cynical
If there’s love in this life we’re unstoppable
No, we can’t be defeated

Monday left me broken
Tuesday I was through with hoping
Wednesday my empty arms were open
Thursday waiting for love, waiting for love
Thank the stars it’s Friday
I’m burning like a fire gone wild on Saturday
Guess I won’t be coming to church on Sunday
I’ll be waiting for love, waiting for love
To come around

Mong chờ tình yêu

Người ta có ý chí, có phương pháp và có bản tính tốt
Mỗi đêm thắp lên ngày xanh huyền bí
Nếu có tình yêu trong cuộc đời này, chẳng có gì là trở ngại
chẳng có gì là bất bại

Dẫu là bạo chúa cũng có nước mắt tổn thương
Sâu thẳm trong mỗi tâm hồn lạc lõng là mong ước kì diệu
Với những ai huyễn hoặc bản thân, những cơn mơ là vô tận
Thà có niềm tin ảo còn hơn không

Thứ hai trôi qua trong vụn vỡ
Thứ ba hi vọng mong manh
Thứ tư vòng tay lạnh lẽo
Thứ năm mong chờ người dung
Ngắm sao trời vô vọng đêm thứ sáu
Tâm trí thiêu đốt như lửa bùng cháy thứ bảy

Chủ nhật chả thèm đi lễ

Lang thanh tìm kiếm mong chờ tình yêu đến với tôi

Chúng ta khó quên người khác
Yêu đương bất chấp và mù quáng
Nếu có tình yêu trong đời, người ta sẽ chẳng dừng lại. Và trở nên bất bại!

Thứ hai trôi qua trong vụn vỡ
Thứ ba hi vọng mong manh
Thứ tư vòng tay lạnh lẽo
Thứ năm mong chờ người dung
Ngắm sao trời vô vọng đêm thứ sáu
Tâm trí thiêu đốt như lửa bùng cháy thứ bảy

Chủ nhật chả thèm đi lễ
Lang thanh tìm kiếm mong chờ tình yêu đến với tôi