[SƯU TẦM] Thơ Từ Vựng

Đây là bài thơ từ vựng sưu tầm được. Mình rất hay dùng để nhớ bài.

Thơ Từ Vựng

LONG dài, SHORT ngắn, TALL cao

HERE đây, THERE đó, WHICH nào, WHERE đâu

SENTENCE có nghiã là câu

LESSON bài học,RAINBOW cầu vồng

HUSBAND là đức ông chồng

DAD-Y cha bố, PLEASE DON’T xin đừng

DARLING tiếng gọi em cưng

MERRY vui thích, cái sừng là HORN

Rách rồi xài đỡ chữ TORN

Nói sai sự thật TO LIE

GO đi, COME đến, một vài là SOME

Đứng STAND, LOOK ngó, LIE nằm

FIVE năm, FOUR bốn, HOLD cầm, PLAY chơi

ONE LIFE là một cuộc đời

LOVER đích thực người yêu

CHARMING duyên dáng, mỹ miều GRACEFUL

Mặt trăng là chữ THE MOON

WORLD la` thế giới , sớm SOON, LAKE hồ

Đêm NIGHT, DARK tối, khổng lồ là GIANT

SORRY xin lỗi, DULL đần, WISE khôn

BURY có nghiã là chôn

OUR SOULS tạm dịch linh hồn chúng ta.