[Sưu Tầm Anh Ngữ] – Thị Trường Tiềm Năng

Dưới đây là các câu hội thoại anh ngữ dùng trong tình huống Thị Trường Tiềm Năng. Các bạn theo dõi nhé!Thị Trường Tiềm Năng

Your T-shirts can easily find a market in the eastern part of our country.

Áo thun của anh có thể dễ dàng tìm được thị trường ở miền đông đất nước.

Chinese slippers are popular in your market since they have superior quality and competitive prices.

Dép lê Trung Quốc phổ biến ở thị trường của anh nhờ chất lượng cao và giá cả cạnh tranh.

This product has been a bestseller for nearly one year.

Sản phẩm này đã trở thành sản phẩm bán chạy nhất trong gần 1 năm.

There is a good market for these articles.

Có 1 thị trường rất tốt cho mặt hàng này.

There’s a good sport shops in the shopping mall.

Có 1 cửa hàng đồ thể thao rất tốt ở trong trung tâm mua sắm.

You can find interesting antiques in the market.

Anh có thể tìm được nhiều đồ cổ thú vị trong chợ.

The hotel bus leaves at exactly 9 a.m.

Xe buýt của khách sạn sẽ khởi hành lúc 9 giờ sáng.

There is a disco in the club at the hotel.

Có 1 sàn nhảy disco trong câu lạc bộ của khách sạn.

The Cantonese restaurant in our hotel is good.

Nhà hàng Quảng Đông trong khách sạn của chúng tôi tuyệt lắm.

You can check it on the website.

Anh có thể kiểm tra trên website.

theo khtn-hcm