Trở Ngại Lớn Nhất trong Dịch Tiếng Anh [:en]The biggest barrier in English translation

Trong bất kỳ ngôn ngữ nào trên thế giới, từ vựng luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu để hiểu được ngôn ngữ rõ ràng. Ngoài ra còn có ngữ pháp và ngữ âm. Với đa phần người học ngoại ngữ thì từ vựng không quá khó khăn. Tuy vậy với một số khác thì đây là một vấn đề nan giải. Vì hiểu một ngôn ngữ dễ hay không tùy thuộc vào mối liên hệ giữa ngôn ngữ đã biết và ngoại ngữ cần hiểu. Đặc biệt là đối với nghề biên-phiên dịch. Không hiểu từ vựng thì không thể mang đến kết quả dịch chuẩn xác.

Từ Vựng được tạm hiểu như những từ mới, mà người sử dụng chưa hề tiếp xúc. Vì vậy cần phải hiểu nghĩa, cách phát âm, đánh vần. Việc này làm giảm không ít hào hứng khi mới bắt đầu. Hệ quả là làm giảm ham muốn học hỏi ngôn ngữ mới. Dẫn đến bỏ dở việc học hỏi ngôn ngữ mới.

Đối với một Phiên dịch viên Tiếng Anh nói riêng và các ngôn ngữ khác chung. Từ vựng là một hành trang không thể thiếu. Cùng đặc thù của ngành nghề là phải tiếp xúc với nhiều lĩnh vực khác nhau, nhiều địa phương, nhiều tôn giáo, nhiều chủng tộc… mà cách thức phiên dịch cũng khác nhau. Chính bởi vậy mà Phiên dịch viên cần đến một vốn từ vựng đa dạng, phong phú: không giới hạn tại một khu vực, một đất nước, một dân tộc… Từ vựng ở đây cần đó là sự phổ biến rộng khắp mà mọi người tại mỗi vùng miền đều có thể sử dụng. Bởi vậy mà họ thường cập nhật từ vựng trước khi tiến hành phiên dịch cho khách hàng. Đây là cách giúp họ giảm bớt khó khăn và vất vả khi mà thường xuyên phải ghi nhớ một số lượng lớn từ vựng chuyên ngành rắc rối và khó khăn.

Translateviet là nơi hội tụ những con người như thế. Chúng tôi luôn sẵn sàng với bất kỳ bản dịch nào. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay![:en]The vocabulary is the most difficult thing in any languages to understand clearly. Then there are grammar and pronunciation. For most people who learn language is not so difficult. However, it is so hard for the rest. As understanding a language depends on relationship of source language and target language. Translators and interpreter cannot do so well if they do not understand the vocabulary

We can consider vocabulary as new word which we have never faced before. Hence, We need to know all particulars of
a word such as meaning, pronunciation,…This reduces the learner’s enthusiasm. And the unavoidable result is skipping learning.
For a translator of English and other languages, Vocabulary is necessary. And also the specific of this vocation is that translator must face with many fields, locations, religions, minorities. Therefore, Translators need to know plenty words without the limitation of a area, country or one minority. Vocabulary is the thing which can be used widely. That is the reason why a translator update their knowledge before translating. This solves the remembrance problem of intricate vocabulary.

Translate Việt is what you need. We are ready to solve your issue. Please contact us.