Phiên Dịch Viên

Phiên Dịch Viên

Phiên dịch, Thông dịch, Dịch trực tiếp.
Quý Khách cần phiên dịch hội nghị? tiệc tùng? sự kiện đa ngôn ngữ?
Những Phiên Dịch Viên chuyên nghiệp của translateviet đã sẵn sàng.
Lưu ý: Hiện tại Phiên dịch viên của translateviet.com chỉ làm việc tại Tp.HCM, Bình Dương và Đồng Nai.

[:en]

Interpreters

Interpreting-direct translation.
If you need Interpreters for big conferences, parties or polygot events-We are-translateviet’s interpreters ready!
Notice: By now, we are working in Ho Chi Minh city, Binh Duong and Dong Nai province.