Chính Sách Sử Dụng

Translate Việt với tên miền là translateviet.com hoàn toàn không chứa bất kỳ thông tin nào của người dùng.
Thông tin quý khách cung cấp chỉ dùng trong mục tiêu phục vụ nhu cầu khách hàng. Không dùng cho bất kỳ một mục đích nào khác.