Tag Archives: 16 Câu Chúc Trong Tiếng Trung

16 Câu Chúc Trong Tiếng Trung

Dưới đây là 16 Câu Chúc Trong Tiếng Trung Quốc rất phổ biến. Áp dụng trong hầu hết các dịp lễ tết ăn mừng sự kiện. 16 Câu Chúc Trong Tiếng Trung Vạn sự đại cát:万事大吉 (Wànshìdàjí) Cát tường như ý:吉祥如意 Thập toàn thập mỹ: 十全十美 Nhất nguyên phúc thủy:一元复始 Vạn tượng canh tân:万象更新 Phổ […]