Tag Archives: Những Từ Anh Ngữ Cần Phân Biệt Phần 3

Những Từ Anh Ngữ Cần Phân Biệt Phần 3 Look – See – Watch

Đến với chủ đề Những Từ Anh Ngữ Cần Phân Biệt Phần 3. Chúng ta cùng xem qua 3 từ “look”, “see” và “watch” rất dễ bị nhầm lẫn trong sử dụng. “Xin chào các bạn. Mè Đen mới đây được giao nhiệm vụ hướng dẫn cho các bạn mới vào nhóm. Trong quá trình […]