Tag Archives: Thăm Bệnh

[Sưu Tầm Anh Ngữ] – Thăm Bệnh

Dưới đây là các câu hội thoại anh ngữ dùng trong tình huống Thăm Bệnh. Các bạn theo dõi nhé! You’d better look before you leap. Tốt nhất anh phải suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động. You know what I’m talking about. Anh biết tôi đang nói gì mà. He has been sick […]