Tag Archives: Thơ Từ Vựng

[SƯU TẦM] Thơ Từ Vựng

Đây là bài thơ từ vựng sưu tầm được. Mình rất hay dùng để nhớ bài. LONG dài, SHORT ngắn, TALL cao HERE đây, THERE đó, WHICH nào, WHERE đâu SENTENCE có nghiã là câu LESSON bài học,RAINBOW cầu vồng HUSBAND là đức ông chồng DAD-Y cha bố, PLEASE DON’T xin đừng DARLING tiếng gọi […]