Tag Archives: Trở Ngại Lớn Nhất trong Dịch Tiếng Anh

Trở Ngại Lớn Nhất trong Dịch Tiếng Anh [:en]The biggest barrier in English translation

[:vi]Trong bất kỳ ngôn ngữ nào trên thế giới, từ vựng luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu để hiểu được ngôn ngữ rõ ràng. Ngoài ra còn có ngữ pháp và ngữ âm. Với đa phần người học ngoại ngữ thì từ vựng không quá khó khăn. Tuy nhiên với một số người khác thì đây là một vấn đề nan giải. Vì hiểu một ngôn ngữ dễ hay không tùy thuộc vào mối liên hệ giữa ngôn ngữ đã biết và ngoại ngữ cần hiểu. Đặc biệt là đối với nghề phiên dịch. Không hiểu từ vựng thì không thể mang đến kết quả dịch chính xác.[:]